Tjenester

Vi påtar oss følgende oppdrag:


Asfaltering av plasser-gater-veier

Mindre asfaltreparasjoner

Fartsdumper

Graving - grunnmursdrenering

Oppsetting av alle typer murer

Setting av kantstein

Levering og montering av lekeapparater

Opparbeidelse av grøntanlegg

Legging av  ferdigplen

Utlegging av gummibark

Beskjæring

Trefelling

Stubbefresing